Logo ve Sözleşme Örneği

Cahide Digiboard-2
ssfdsf

SAHİPLENDİRME SÖZLEŞMESİ
TARAFLAR
1 – SAHİPLENDİREN :     
2 – ALICI              
AD SOYAD                          :
TC                                       :
ADRES                                :
TEL EV                                :
TEL İŞ                                    :
E-POSTA                             :
3 – SÖZLEŞMENİN KONUSU
İş bu sözleşme Sahiplendiren ile alıcı arasındaki hayvan sahiplendirme ilişkisinin koşullarını düzenlemek için iki tarafın özgür iradeleri ile birlikte hazırlanmıştır.

SAHİPLENDİRİLEN HAYVANIN ÖZELLİKLERİ
Irkı                                         :
Cinsiyeti                              :
Yaşı                                       :
Rengi                                    :
Sağlık Durumu                  :
Fotoğrafı                             : Ekte 2 Adet

4 – SÖZLEŞMENİN ŞARTLARI
Alıcı yukarıda özellikleri yazılı hayvanı, ırkının ortalama yaşam süresinin sonuna kadar bakmak üzere almıştır.  Alıcı aldığı hayvana en iyi koşullarda ve veteriner gözetiminde bakmayı kabul ve taahhüt eder.

Alıcı baktığı hayvanın son durumunu gösterir fotoğrafları internet aracılığıyla her altı ayda bir sahiplendirenle paylaşmayı yahut fiziken göstermeyi kabul ve taahhüt eder.

Alıcı aldığı hayvana bakamadığını beyan etmesi yahut sahiplendirenin bunu tespit etmesi durumunda hayvanı sahiplendirene iade etmeyi, kesinlikle sahiplendirenden başkasına vermeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

5 – CEZAİ ŞART
Alıcı yukarıdaki sözleşme şartlara aykırı davranışı yahut sahiplendiği hayvana sahip çıkamayıp kaybetmesi halinde sahiplendirene başkaca bir ihtara gerek kalmaksızın kayıtsız şartsız ……. cezai şart ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

6 – İHTİLAFLARIN HALLİ
Taraflar bu sözleşmenin hükümlerine ve uygulanmasına ilişkin ortaya çıkacak ihtilafların hali konusunda GAZİANTEP mahkeme ve İcra Dairelerinin yetkili olduğunu kabul ederler.

7 – YÜRÜRLÜK
Yürürlük maddesi dahil 6 ana maddeden oluşan iş bu sözleşme iki nüsha olarak düzenlenmiş olup imzası tarihi olan ………….…………tarihi itibariyle yürürlük kazanmıştır.

Sahiplendiren                                                                                                          Alıcı